PRIVACY & DISCLAIMER

PRIVACY & DISCLAIMER

Op het consumentenplatform travwizards.com worden specialisten gepresenteerd in bestemmingen of type reizen waarmee een bezoeker vrijblijvend contact op kan nemen. Hoewel travwizards met grote zorg de selectie van de experts heeft verzorgd en de deelnemers/experts inspanningen hebben geleverd om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen, kan travwizards niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie.

Met de aanvraag om reisexpert te worden binnen de portal van travwizards.com verklaar je dat je in alle vrijheid en ondubbelzinnig toestemming geeft aan travwizards.com en Travel Response B.V. om de persoonsgegevens die je invult beschikbaar te stellen voor publicatie op de website. Travwizards zal de gegevens voor géén ander doel gebruiken dan waarvoor je hierbij toestemming geeft.

Na afloop van een lopende advertentieopdracht, kun je je toestemming eenvoudig intrekken of verwijderen door een verzoek te zenden aan Travwizards middels een email info@travelresponse.nl. 

Na intrekking van je toestemming worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand) uit ons systeem verwijderd en eindigt de registratie van je persoonsgegevens. De beheerder is degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Je rechten m.b.t. jouw geregistreerde gegevens volgens AVG: Recht op inzage in je gegevens / rectificatie, wissen en/of aanvullen van je gegevens / recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)/ recht op het overdragen van gegevens aan derden/ recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken / recht op een “menselijke blik bij besluitvorming” / recht op bezwaar/ en recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor aanvullende vragen over de AVG en de wijze waarop travwizards met deze regelgeving omgaat, kunt u een email sturen aan info@travelresponse.nl.